جنگ نوين

تعداد بازدید : 344
تاریخ و ساعت انتشار : پنج شنبه 4 آبان 1396 05:15
در اين كتاب كليات مباحث جنگ نوين در سه رشته جنگ شيميايي ، بيولوژيك و هسته اي به طور اختصار مطرح گرديده است.

جنگ نوين واژه عامي است كه داراي ابعاد نظامي ، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... مي باشد و هر كدام به شاخه هاي متعددي تقسيم مي گردد. در اين كتاب كليات مباحث جنگ نوين در سه رشته جنگ شيميايي ، بيولوژيك و هسته اي به طور اختصار مطرح گرديده است.
اين كتاب شامل شش فصل است كه در مورد شناخت عوامل مهم شيميايي، بيولوژيك و هسته اي به اختصار بحث شده و همچنين در زمينه هاي كشف و شناسايي، حفاظت و ايمني، رفع و دفع آلودگي و مباحث وسايل و تجهيزات جنگ نوين توضيحات مفيدي ارائه شده است. آنچه كه موجب غناي كتاب در ابعاد آموزشي گرديده، تصاوير آن در زمينه هاي مختلف مي باشد.

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها