بررسی کاربرد سلاح های شيميايی توسط رژيم بعثی عراق عليه جمهوری اسلامی ايران در طول جنگ تحميلی

تعداد بازدید : 1419
تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 2 آبان 1396 01:29
با شروع جنگ تحميلی و حملات گسترده صدام به مناطق مرزی ایران،مقاومت عمومی مردم و نيروهای مسلح مانع پيش روی نيروهای عراقی گردید...

اساساً استفاده از سلاحهای شيميایی و ميکروبی در طول جنگهای تاریخ بشر بسته به نوع دانش و فنون بشری جزء دائمی جنگها بوده و جنگ هم به قول مورخين همزاد انسان و جزء لاینفک زندگی انسان به شمار رفته است به گونه ای که ویل دورانت مورخ نامی جهان تصریح نموده :(( مطالعه و کنکاش تاریخ ٣٧٠٠ ساله مدون بشر گویای این مطلب است که بجز ٢٦٨ سال آن ،تمامی تاریخ انسانها با جنگ و کشتار توأم و عجين بوده است.)) ٥
همچنين کارل یاسپرس مورخ و فيلسوف معروف آلمانی می گوید :(مطالعه تاریخ بشر بيانگر حو ادث و جنگ هایی است که حاکمان این جنگها را وسيله تبليغ قدرت و بقای حکوميت خویش بکار می برند.) ٦
٧ بيانگر سلاح های شيميایی،ميکروبی و هسته ای می باشد که در زمره ((N B C W اصطلاح موسوم به ش م ه سلاحهای ممنوعه به شمار رفته ٨ و در جنگهای غير متعارف معروف  به کار برده می شوند و آثار زیانباری بر جای گذاشته و نتایج مخرب آنها حتی بر نسل های مصدومين و قربانيان (N B C W F)
این سلاحها تاثير گذارده و موجب معلوليت های جسمی ،ذهنی سرطان بيماریهای لاعلاج و نقص عضو در آنها می شود.
بنا بر این جنگها منجمله جنگهای شيميایی که قسمت عمده و مهم تاریخ جوامع بشری را فرا گرفته است به عنوان یک واقعه اجتماعی مورد مطالعه مردم شناسان ، جامع شناسان و دیگر اندیشمندان علوم اجتماعی قرار دارد. ١٠

نویسنده: سردار محمد باقر نيکخواه

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها