همکاری های دولتهای غربی به رژیم بعثی صدام

تعداد بازدید : 387
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 6 آبان 1396 22:41
صدام در جنگ ایران و عراق از پشتيبانی های آشکار آمریکا، از جمله تشریک مساعی اطلاعاتی، تحویل کالاهای غيرنظامی، مواد غذایی و هلی کوپتر غير نظامی بل، که برای مصارف نظامی به کار می رفت، برخوردار گردید...


جت های جنگنده، ميراژ و موشک های اگزوسر و هلی کوپترهای تهاجمی و وسایل رادار از جمله تجهيزات نظامی است که طی شانزده سال از طرف فرانسه در اختيار عراق قرار گرفته است . در حقيقت بعد از اتحاد جماهير شوروی، فرانسه دومين صادر کننده سلاج های نظامی به خ اورميانه به حساب می آید، ميزان فروش اسلحه از سوی فرانسه به عراق و حمایت این کشور از عراق طی جنگ ایران و عراق شدت یافت و اکنون با آشکار شدن اهداف تجاوزکارانه صدام در کویت و خليج فارس دولت فرانسه با موج انتقاد مواجه شده است .
بنا بر گزارش بی .بی.سی در سپتامبر ١٩٨٣ ، دولت ریگان یک کارگزار اطلاعاتی را مامور بررسی ميزان گسترش سلاح های شيميایی در جهان سوم کرد . این کارگزار در گزارش با هشدار دادن در مورد عراق نوشت :
خرید پيوسته و مستقيم مواد شيميایی و بمب و خمپاره هایی که از مواد شيميایی پر می شوند از اروپای غربی و مصر، ادامه دارد.

 

نویسنده: حسين احمدیان

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها