روند تاريخي به کارگيري سلاحهاي شيميايي با تأکيد بر حملات شيميايي رژيم صدام بر عليه ايران

تعداد بازدید : 851
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 6 آبان 1396 23:51
بلافاصله پس از آغاز جنگ تحميلي و حملات گسترده ارتش صدام به مناطق مرزي ايران، شكل گيري مقاومت عمومي مردم و نيروهاي مسلح، مانع پيشروي نيروهاي عراق شد.

پيش از پرداختن به تاريخچه استفاده از سلاحهاي شيميايي لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه دولت ها و ارتش هاي وابسته به آنها چرا در جنگ، از سلاحهاي شيميايي استفاده مي كنند؟ در واقع بديهي به نظر مي رسد كه به كارگيري اين سلاحها بدون در نظر گرفتن اهدافي براي آن، قابل توجيه نيست و همين نكته است كه بر خطر و اهميت كاربرد سلاحهاي شيميايي مي افزايد، زيرا به دولت ها و ارتش ها اجازه مي دهد مقاصد و اهداف ظاهري اي براي بكارگيري اين سلاحها اعلام و اهداف واقعي خود را پشت آن پنهان كنند و در مواقعي كه بر اثر فشار افكار عمومي يا ساير الزامات حقوقي و بين المللي مجبور به پاسخگويي مي شوند، اهداف و دلايلي را اقامه كنند .

براساس بررسي هاي انجام شده از سوي كارشناسان و از ديدگاه انديشمندان اين عرصه، مشخص شده سلاح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي نيل به مقاصد ذيل به كار گرفته مي شوند:

1. ايجاد جو رعب و وحشت و علميات رواني عليه رزمندگان و مردم كشورهاي متخاصم؛
2. از بين بردن يا سست كردن مقاومت نيروها در خطوط مقدم و اختلال در خطوط پشتيباني و ممانعت از تدارك
و پشتيباني نيروهيا خط مقدم به منظور تصرف مواضع آنان؛
3. اختلال در سازمان زم يگانهاي دشمن؛
4. انتقام از نيروهاي مهاجم به دليل تحمل شكست و تلفات فراوان؛

 

نویسنده: محمدباقر نيكخواه

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها